Spelenderwijs...

Deze actieve kindertentoonstelling is een onderdeel van de tentoonstelling
De Reis
die gaat over de ontwikkelingsstadia van het dier vanaf de geboorte t/m de dood, met een speelse knipoog naar de mens.
Spelenderwijs... laat zien middels allerlei opdrachten, videofilmpjes en spelletjes dat jonge dieren en kinderen vanaf hun geboorte spelenderwijs leren.

tentoonstelling
De tentoonstelling bestaat uit 8 onderdelen. Middels de trein wordt deze zaal verbonden met de andere zalen die onderdeel zijn van De Reis.

Ontwerp:  Francisca Zonjee

In- en uitgang
Film
Leren communiceren
Leren jagen
Leren eten
Leren je plaats kennen
Leren bewegen
Wat je niet hoeft te leren
Leren spelen


Wat je niet hoeft te leren
Instincten zijn aangeboren en gaan vanzelf, reflexen gaan ook automatisch.
Je kunt ze zelfs trainen. Hier kun je je reflexen zelf testen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar overzicht kindertentoonstellingen